среда, 19 ноября 2008 г.

პიკასოს მუზეუმი

პაბლო პიკასო -ნამდვილი გვარი რუისი-ი პიკასო დაიბადა 25
ოქტომბერს 1881 წელს მალაგაში-ესპანეთი.იგი ეროვნებით
ესპანელი იყო ,მაგრამ თავს ფრანგად თვლიდა,რადგანაც 1904
წლიდან თითქმის მუდმივად პარიზში ცხოვრობდა.1894-1898
წლებში სწავლობდა მამასთან ხ.რუისთან ლა-კორუნიოს ბარსე-
ლონას და მადრიდის ნატიფი ხელოვნების სკოლებში.
1900 იგი ქმნის მნიშვნელოვან ნამუშევრაბს :მოხუცი მათხოვარი
გოგოგნა ბურთზე და სხვა.1907 წლიდან პიკასომ კავშირი გაწყვიტა
მსოფლიო ფერწერის რეალისტურ ტრადიციებთან და ახალი მიმ-
დინარეობა კუბიზმი შექმნა. დანაწევრებული სიბრტყის კომ-
ბინაციებით მხატვარი უარყოფს რეალურ სინამდვილეს. თუმცა
კუბიზმის ზოგიერთი ნამუშევარი მოკლებული არ არის დახვეწილ
დეკორატიულობას და ემოციურ ჟღერადობას (მაგ. ქალი მარაოთი)
კუბიზმის დამამთავრებელ პერიობში პიკასოს შემოქმედებაში
შეიჭრა ნეოკლასიცისტური ტენდენციები (სამი ქალი წყაროსთან,
დედა და შვილი) 30-იანი წლების შემოქმედებაში თანდათან ჩანს
თანამედროვე მოვლენათა გამოძახილი. ხალხის ტკივილმა,ტანჯვამ
და ძალმომრეობამ მის სურათებში გროტესკის სახე მიიღო(მტირალი
ქალი, კატა და ჩიტი) ამ დროიდან იგი აქტიურად ებრძოდა ფაშიზმს,
რაც მკაფიოდ გამოჩნდა მის პანოში "გერნიკა".
მეორე მსოფლიო ომის წლებში პიკასო ფაშისტების მიერ ოკუპირე-
ბულ საფრანგეთში დარჩა და მონაწილეობდა წინააღმდეგობის მოძ-
რაობაში. ომოს შემდეგ კი მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის
მებრძოლ მოწინავეთა რიგებში ჩადგა .რაც კარგად გამოჩნდა მის
ნაწარმოებში "მშვიდობის მტრედი" , "ომი და მშვიდობა" და სხვა.
40-იანი წლების ბოლოს მისი ნამუშევრები განსაკუთრებით მრა-
ვალმხრივია:მუშაობდა, როგორც მოქანდაკე,კერამიკოსი,გრაფიკოსი
ლითოგრაფი და სხვა. დიდი ადგილი უჭირავს მის შემოქმედებაში
ქალის პორტრეტს. პიკასოს შემოქმედებამ დიდი გავლენა მოახდინა
XX-საუკუნის ხელოვნებაზე. მხატვარმა ცხოვრების წინააღმდეგობე-
ბით აღვსავსე რთული გზა გაიარა.იგი მუდამ გრძნობდა ეპოქის
მტკივნეულ პრობლემებს და იბრძოდა პროგრესული იდეალებისა-
თვის. პაბლო პიკასო 1973 წლის 8 აპრილს გარდაიცვალა მუჟენში
საფრანგეთში. პიკასოს მრავალი შედევრი ამშვენებს სხვადასხვა
ქვეყნის მუზეუმებსა თუ კერძო კოლექციებს, მაგრამ ერთ-ერთი
ულამაზესი მუზეუმი მდებარეობს პარიზში,მესამე აღონდისმანში.
აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები :გერნიკა,დორა მარის პორტრეტი,
ეს ქალბატონი იყო მხატვარი სურიალისტების მეგობარი, იგი პიკასოს
პოეტმა პოლ ელუარმა გააცნო.ცნობილი ნახატი ზღვისკენ მორბენალი
ქალები,ოლგა კოხლოვას პორტრეტი- იგი რუსული წარმოშობის
ბალერინაა, რომელიც 1918 წელს პიკასოს მეუღლე გახდა.მოხუცი
მჯდომარე კაცი,ავტოპორტრეტი სკულფტურებიდან აღსანიშნავია:
ქალი ფორთოხლით, ქალი საბავშვო ეტლით და სხვა.

Комментариев нет: